På grunn av oppussing av byggningen (Hovedkontor), der vi er lokilisert, er vår mobilsender i perioder utkoblet, noe som igjen fører til dårlig signal på vårt telefonutstyr. Dette vil ifølge vår telefonleverandør vare ut mai. Hvis dere har problemer med å nå oss, kan dere sende e-post på service@emn.no. Vi beklager det inntrufne.